Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Hörnefors Idrottsförening
HIF 1908💕Hörnefors

HIF:s värdegrund

Idrottsrörelsens värdegrund – allas angelägenhet

Svensk idrott – världens bästa. Det är den vision svensk idrotts högsta beslutande organ, RF-stämman, fastslagit. Den handlar till exempel om att välkomna alla in i en idrottsrörelse där varje människa har en plats och en uppgift. En idrottsrörelse med ett enat fokus kring sunda värderingar och en tro om att just dessa skapar grunden för en idrott i världsklass. Värdegrunden sammanfattas i fyra hörnpelare:

• Glädje och gemenskap
• Demokrati och delaktighet
• Allas rätt att vara med
• Rent spel


RF:s visselblåsare

I en förening ansvarar medlemmarna och, ytterst, den valda styrelsen för att föreningen följer idrottsrörelsens värdegrund. Därför ska visselblåsartjänsten normalt inte användas för ärenden som handlar om avvikelser från värdegrunden. I första hand kan en medlem som misstänker avvikelser från värdegrunden alltid vända sig föreningens styrelse.

Det kan dock finnas känsliga ärenden då man inte vill eller vågar berätta den normala vägen, men ändå vill göra sin röst hörd. Genom visselblåsartjänsten erbjuder Riksidrottsförbundet en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om avvikelser från värdegrunden inom idrotten. Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för hela idrottsrörelsens verksamhet.

Visselblåsarmeddelanden kan lämnas öppet eller anonymt.

HIF:s krisgrupp:

Helena Oscarsson, Ordförande, krisgrupp, 070 632 44 55, helena.oscarsson@umea.se
Anna Sondell, Ungdomsansvarig, krisgrupp, 076 837 88 78, anna@bjenberg.se
Niina Huurre, Adj innebandy, krisgrupp 070 248 20 85,  niina_h@hotmail.com