Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Hörnefors Idrottsförening
De röda lejonen
Kriterier utmärkelser

Kriterier för att bli årets HIF: are
* Medlem i föreningen
* Aktiv i minst 5 år
* Ideellt arbete som
förtroendevald inom styrelse, idrottsgrupp, tränare, lagledare, materialförvaltare mm
* Övrigt arbete exempelvis
Starta ny verksamhet och bygga upp den, organisera tävlingsverksamhet, ansvara för byggnader/anläggningar, ansvara för inköp, sponsringsinsatser av stor vikt för föreningen, övrigt arbete som har stor betydelse för föreningen.

Kriterier för att bli ungdomsstipendiat
* Medlem i föreningen
* Ålder upp till 18 år
* Ett föredöme för idrottskamrater och andra ungdomar
* Idrottsliga goda prestationer
* Uttagning i länslag eller liknande
* Tar på sig tränaruppdrag i föreningen
* Genomför tränarutbildning/domarutbildning

Förutom ovan finns möjlighet att premiera

Goda prestationer inom idrotten
* Medlem i föreningen
* Enskild god prestation
* Lagprestation
* Debut i A lag
* Domare
* Fairplay
* Uttagning i länslag eller liknande

 

Enligt styrelseprotokoll 6/2012

Utmärkelser enligt stadgarna

§8 Utmärkelser Följande bestämmelser gäller för utmärkelser till funktionärer i styrelse, idrottsgrupp samt ledare och instruktörer.
5 år aktivt arbete-föreningens standar
10 års aktivt arbete-föreningens förtjänsttecken
25 års aktivt arbete-hedersmedlem som uppvaktas med tenntallrik eller dylikt Hedersmedlem kan även föreslås av styrelsen och beslutas av årsmötet.
Hedersmedlemar och årets HIF:are
Ulf Stödberg, årets HIF:are 2014

Hedersmedlemmar i HIF är Bertil Andersson 1983, Karl-Gunnar Andersson 1983, Valter Andersson 1983, Ivan Blomberg 1994, Raymond Eriksson 2000, Valter Eriksson 1988, Lennart Jonsson 1983, Claes Kohlström 1994, Gustaf Lundqvist 1909, Bertil Nordahl 1983, Gunnar Nordahl 1983, Göran Nordahl 1983, Gösta Nordahl 1983, Knut Nordahl 1983, Sture Näslund 2000, Ola Ohlsson 1924, Greta Persson 2003, Dan Vähä 1998 och Gustaf Öhlin 1983, Per Blomberg 2009, Lennart Löfgren 2017, Fredrik Löfgren, Mikael Delin 2018.

Årets HIF:are genom tiderna

1989 Dan-Åke Lindkvist och Anders Lindkvist 
1990 Juha Kalander
1991 Per Blomberg
1992 Erik Lindberg
1993 Per-Åke Persbo
1994 Claes Kohlström
1995 Urban Karlsson
1996 Kåre Fossmo
1997 Mauritz Ångdal
1998 Annette Forsgren
1999 Gunn Jacobsson
2000 Gary Thysell
2001 Gunnar Persson
2002 Michael Westman
2003 Mikael Delin
2004 Per Schaeder
2005 Lennart Löfgren och Olof Bjuggstam
2006 Eva Westman och Charlotte Dahlin
2007 Fredrik Löfgren
2008 Dan Vähä
2009 Charlotte Blomdahl och Kristin Halldorsdottir
2010 Fredrik Rutqvist
2011 Gunilla Forsgren och Britt-Inger Strandgren
2012 Lars Grankvist
2013 Mats Andersson
2014 Ulf Stödberg
2015 Agneta Öhman
2016 Lisa Bergmark Renman
2017 Johan Bergström
2018 Petra Jernström