Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Hörnefors Idrottsförening
De röda lejonen

HIF:s riktlinjer under Corona-tiden
Vi följer noga Folkhälsomyndighetens (FHM) och Riksidrottsförbundets (RF) råd och bedömningar av smittspridningen i Umeå-området, och våra riktlinjer kan snabbt komma att ändras.

I Folkhälsomyndighetens råd läser vi:

Det är viktigt att alla är noggranna med sin handhygien, håller avstånd till varandra och att personer med sjukdomssymtom stannar hemma.

 

För idrotten gäller följande råd:

 

·        Undvika närkontakt mellan idrottsutövare

·        Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus

·        Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper för vuxna

·        Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel

·        Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande.

 

Folkhälsomyndigheten anser att det är viktigt att barn och ungdomar fortsätter att röra på sig. Risken för smittspridning inom barn- och ungdomsidrotten är liten under förutsättning att myndighetens råd följs i övrigt. 

 

HIF ser detta som vägledande. Vi vill fortsätta med aktiviteter, möten och med träning, men göra det med sådana anpassningar att vi inte bidrar till smittspridning.

STÄLL OM - STÄLL INTE IN! 

 

Vi genomför inte träningar inomhus.

 

Vi genomför träningar såsom fotboll, löpning etc. utomhus men även då genom att försöka undvika direkt kroppskontakt. Vi försöker hitta övningar som gör att vi håller ett visst avstånd så långt det är möjligt. Dela gärna tips och idéer med varandra.
 

Matcher/seriespel i fotboll kan genomföras enligt folkhälsomyndigheten för barn och ungdomar födda 2002 eller senare. Förutsatt att myndighetens råd följs i övrigt. Särskilt viktigt att: 


- Bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna

- Det finns goda möjligheter att tvätta händerna

- Trängsel mellan människor undviks


Träningsmatcher och seriespel för vuxna/seniorer genomförs inte i dagsläget .

Matcher/seriespel som innefattar resor över distriktsgränserna ska inte spelas. För våra aktiviteter ska det även göras en riskbedömning av hemmalaget, mallen för det finns att hitta här. 


Som ledare är du ansvarig för att vara uppmärksam på deltagare som visar symptom och vid en sådan situation ska du uppmana den aktiva att avbryta sitt deltagande och om den aktiva är under 18 år, informera förälder/målsman. Du ska också vid varje aktivitet påminna om handhygien, att undvika direkt kroppskontakt och att byta om hemma.

 

Information till alla aktiva:

·        Förkyld eller hängig, eller andra symtom = Stanna hemma.

·        Vi delar inte vattenflaskor.

·        Vi tvättar händerna innan träning.

·        Vi byter om och duschar hemma.

·        Vi använder inte omklädningsrummen till samlingar.

·        Aktiva och ledare rekommenderas att använda handskar, för att minska smittspridningen.

 

Nordahlsvallen

Förening bör enligt Folkhälsomyndigheten begränsa antalet personer i och kring träningen, där begränsningen om 50 personer är ett riktmärke. Förordningens förbud gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, vilket en fotbollsträning inte är i lagens mening. Totalt kan vi under träningsdagar bli fler på området samtidigt vid vissa tillfällen. Därför vill vi genomföra några åtgärder för att minska smittspridningen så mycket vi bara kan.

1.      Vi rekommenderar att föräldrar finns utanför stängslet, så att det är ledare och barn i första hand på/vid planen. 

2.      Samling sker med avstånd till andra lag i närhet till den del av planen ni ska träna på.

3.      Det första laget på plats för dagen öppnar upp toaletterna på gaveln utomhus,  Nyckel finns i kiosken. Det sista laget låser toaletterna och hänger tillbaka nyckeln.  OBS! VIKTIGT!

6.      Tvål och tvättmöjligheter finns i dagsläget på toaletterna på gaveln utomhus och toaletten inne.

 

Ingen publik eller fikaförsäljning på matcher eller träningar

Svenska Fotbollförbundet rekommenderar samtliga föreningar att uppmana intresserad publik att inte komma till matcherna.

 

Det förbud som finns mot deltagare vid offentliga tillställningar medger visserligen upp till 50 åskådare, men SvFF rekommenderar ändå Sveriges fotbollsföreningar att tydligt uppmana alla – förutom personer som är direkt nödvändiga för att genomföra arrangemanget – att avstå från att närvara vid de matcher som arrangeras.

Anledningen är att helt utesluta risken för att för många personer samlas kring en match, och att arrangörerna ska slippa svåra gränsdragningar och bedömningar. Ofta spelas t ex flera matcher, med olika arrangerande föreningar på samma anläggning, vilket kan innebära att svårhanterade situationer i förhållande till förbudet uppstår.

I grunden handlar naturligtvis allt om att så långt det är möjligt förhindra smittspridning – och färre personer närvarande runt en match innebär rimligtvis en lägre risk. Vi har en skyldighet att förvalta den möjlighet att spela barn- och ungdomsmatcher – som vi trots rådande läge har fått förtroendet att göra – med största tänkbara ansvar. Självklart är det tråkigt för många föräldrar, släktingar och vänner att missa barnens matcher, men det är en i sammanhanget rimlig och nödvändig uppoffring som vi alla bör acceptera.


Övriga möten

Gällande övriga föreningsmöten så anpassar vi dessa till ovanstående riktlinjer med fysiskt avstånd etc. Det betyder att vi ersätter fysiska möten med digitala lösningar där det bedöms lämpligt. Vi genomför inte fysiska möten med fler än 15 personer och med de anpassningar som krävs. Möten med fler personer genomför vi alltså digitalt eller utomhus  (max 50 personer) med anpassningar.