Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Hörnefors Idrottsförening
De röda lejonen

HIF:s riktlinjer under Corona-tiden
Vi följer noga Folkhälsomyndighetens (FHM) och Riksidrottsförbundets (RF) råd och bedömningar av smittspridningen i Umeå-området, och våra riktlinjer kan snabbt komma att ändras.


I Folkhälsomyndighetens råd läser vi:

Det är viktigt att alla är noggranna med sin handhygien, håller avstånd till varandra och att personer med sjukdomssymtom stannar hemma.

 

För idrotten gäller följande råd:

 

·        Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus

·        Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel

·        Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande.

 

Folkhälsomyndigheten anser att det är viktigt att barn och ungdomar fortsätter att röra på sig. Risken för smittspridning inom idrotten är liten under förutsättning att myndighetens råd följs i övrigt. 

 

HIF ser detta som vägledande. Vi vill fortsätta med aktiviteter, möten och med träning, men göra det med sådana anpassningar att vi inte bidrar till smittspridning.

Folkhälsomyndigheten NYA RÅD från 14 juni.

STÄLL OM - STÄLL INTE IN! 

 

Vi genomför inte träningar inomhus.

 

Vi genomför träningar såsom fotboll, friidrott, löpning etc. utomhus. Vi försöker hitta övningar som gör att vi håller ett visst avstånd så långt det är möjligt. Dela gärna tips och idéer med varandra.
 

Matcher/seriespel i fotboll kan genomföras enligt folkhälsomyndigheten. Förutsatt att myndighetens råd följs i övrigt. Särskilt viktigt att: 


- Bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna

- Det finns goda möjligheter att tvätta händerna

- Trängsel mellan människor undviks


Matcher/seriespel som innefattar resor över distriktsgränserna ska inte spelas. För våra aktiviteter ska det även göras en riskbedömning av hemmalaget, mallen för det finns att hitta här. 


Som ledare är du ansvarig för att vara uppmärksam på deltagare som visar symptom och vid en sådan situation ska du uppmana den aktiva att avbryta sitt deltagande och om den aktiva är under 18 år, informera förälder/målsman. Du ska också vid varje aktivitet påminna om handhygien, att undvika direkt kroppskontakt och att byta om hemma.

 

Information till alla aktiva:

·        Förkyld eller hängig, eller andra symtom = Stanna hemma.

·        Vi delar inte vattenflaskor.

·        Vi tvättar händerna innan träning.

·        Vi byter om och duschar hemma.

·        Vi använder inte omklädningsrummen till samlingar.

 

Nordahlsvallen

Förening bör enligt Folkhälsomyndigheten begränsa antalet personer i och kring träningen, där begränsningen om 50 personer är ett riktmärke. Förordningens förbud gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, vilket en träning inte är i lagens mening. 

1.      Vi rekommenderar att föräldrar finns utanför stängslet, så att det är ledare och barn i första hand på/vid planen. 

2.      Samling sker med avstånd till andra lag i närhet till den del av planen ni ska träna på.

3.      Det första laget på plats för dagen öppnar upp toaletterna på gaveln utomhus,  Nyckel finns i kiosken. 
         Det sista laget låser toaletterna och hänger tillbaka nyckeln.  OBS! VIKTIGT!

4.      Tvål och tvättmöjligheter finns i dagsläget på toaletterna på gaveln utomhus och toaletten inne.

 

Nya råd från SvFF - max 50 personer i publiken vid ungdomsmatcher, (seniormatcher fortfarande utan publik)
Att notera särskilt är att det öppnas för att förening i vissa fall kan släppa in publik om max 50 personer, främst inom bredd- och nivåerna under elitfotbollen. Läs mer här!Övriga möten

Gällande övriga föreningsmöten så anpassar vi dessa till ovanstående riktlinjer med fysiskt avstånd etc. Det betyder att vi ersätter fysiska möten med digitala lösningar där det bedöms lämpligt. Vi genomför inte fysiska möten med fler än 15 personer och med de anpassningar som krävs. Möten med fler personer genomför vi alltså digitalt eller utomhus (max 50 personer) med anpassningar.