Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Hörnefors Idrottsförening
HIF 1908💕Hörnefors

HIF:s riktlinjer under Corona-tiden
Uppdaterad 2021-01-26

Igår kom glädjande besked att träning för barn och ungdomar födda 2005 och senare får starta upp igen från 25 januari! 

Träningstider:
Alla ordinarie träningstider inomhus för lag födda 2005 och senare börjar gälla som vanligt igen från måndag 25 januari. Kontrollera så att era tider stämmer i bokningssystemet. Avboka era träningstider om ni väljer att ställa in träningar.  Bokade tider i Bråvalla, välj område Hörnefors och Bråvallahallen.
Mejl: fritid.bokning@umea.se 

Prata med spelarna kontinuerligt om allmänna råden samt ex. in-/utflöden där ni påminner dem om hur de ska agera. Tveka aldrig att höra av er om ni har frågor.

För våra äldre lag med personer födda 2004 och tidigare (gäller Utv herrar och A herrar) är det fortsatt utomhusträning som gäller. Riktlinje för tillfället är max 10 personer/grupp. Glöm inte att utforma passen så ni håller avstånd till varandra.

All info gäller tills vi får nya råd och riktlinjer. 

In- och utpassering i Bråvallahallen

Fritidsförvaltningen (Umeå Kommun) har stängt alla sina idrottshallar från dagens datum (201221) till den 24 januari 2021. Således är all inomhusträning inställd.

Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd gäller i hela landet från den 14 december - 30 juni 2021. I dessa nya råd finns bl. a riktlinjer för träning för spelare födda 2004 och äldre. Var och en har fortsatt ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning.  

Västerbottens Innebandyförbund (VIBF) återger till stora delar råden nedan som Svenska Innebandyförbundet (SIBF) publicerade på fredag kväll 11 december. Rekommendationerna har tagits fram i dialog med RF och de andra lagbollidrotterna. 

Träning för spelare födda 2004 eller äldre 

Observera att råden nedan gäller träning. Spelare födda 2004 eller äldre ska ej spela match. Spelare födda 2004 eller äldre ska fortsättningsvis ej heller träna med spelare födda 2005 eller yngre. 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer avseende träning för personer födda 2004 eller äldre: 

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de: 

1. hålla avstånd till varandra, 

2. inte dela utrustning med varandra, 

3. när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus, 

4. undvika gemensamma omklädningsrum, 

5. resa till och från aktiviteten individuellt, och 

6. utföra aktiviteten i mindre grupper (Med mindre grupper avses max 8 deltagare) 

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare. 

VIBF vill att distriktets lag, så långt det är möjligt, anordnar träningar utomhus den närmaste tiden. Överväg också om det är värt risken att genomföra gemensamma träningar någon vecka innan julhelgerna.  


SIBF:s kompletterande rekommendationer för träning för spelare födda 2004 eller äldre 

Att genomföra träning under situationen med covid-19 ställer höga krav på anpassning och att varje individ tar ett stort ansvar för att minska risken för smittspridning. 

Håll avstånd 

Byt om hemma 

Håll genomgångar utomhus eller i stor lokal 

Välj övningar som minimerar fysisk kontakt 

Undvik fysisk kontakt som inte är en naturlig del av spelet 

Dela inte utrustning med varandra 

Tänk på vattenflaskor, västar, handdukar osv
 

Genomför aktiviteten utomhus 

Om möjligt genomför träningen utomhus 

Ersätt träningspass inomhus med utomhus i högre utsträckning 

Fysträning bör ske utomhus, undvik gym 


Transport 

Res till träning individuellt 

Undvik att resa kollektivt 

Utför aktiviteten i mindre grupper 

Åtta (8) personer ska vara normerande 

Blanda inte träningsgrupperna 

Sätt samman träningsgrupper utifrån de som redan träffas socialt t.ex. i skola eller arbete 

Minimera antalet ledare och andra runt gruppen 

Träning för spelare födda 2005 och yngre 

Träning är fortfarande tillåten och FHM:s allmänna råd, SIBF:s och respektive SDF:s riktlinjer och rekommendationer ska följas.

SIBF och SDF undersöker möjligheterna för ansvarsfull uppstart av någon form av matchspel för barn och ungdomar med tänkbar start i månadsskiftet januari/februari. Mer information om detta preliminärt i vecka 3. 

Träning och tävling för SSL dam och herr samt Allsvenskan herr 

Verksamheten fortlöper som planerat och SIBF:s tävlingsreglemente ska följas vid träning och match. 

På torsdag kväll 10 december genomfördes ett informationsmöte för Västerbottensidrotten med anledning av de nya nationella råden. Anordnare var RF-SISU Västerbotten och länets smittskyddsläkare Stephan Stenmark medverkade och gav sin syn på idrottens frågor. Nedan kan ni ta del av all information från träffen. 

https://www.anpdm.com/newsletterweb/464A5F447546475B4B71414459/40?noTracking=true 

Vi hänvisar också till Folkhälsomyndighetens allmänna råd i sin helhet samt till Svenska Innebandyförbundets rekommendationer utifrån de nya allmänna råden. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5da13979cd774f33ae44527f442221bd/andring-foreskrifter-allmanna-rad-hslf-fs-2020-12-gallerfrom-2020-12-14.pdf 

https://www.innebandy.se/inlagg/lista/information-avseende-nya-allmanna-rad/

Tillsammans hjälps vi åt!

I övrigt vill vi informera om följande:

 • Maxgräns om 8 gäller inte träning, se länk. Det finns inga lokala allmänna råd i Umeå om endast 8 personer på träning.
 • https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/maxgranspaattapersonergallerintetraning
 • Riksidrottsförbundet rekommenderar följande vid bekräftad smitta i förening:
  - Informera laget om att ni fått bekräftad smitta. Skicka den här informationen (se länk).
  - Övriga i laget/gruppen ska, även om de inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på symtom under hela inkubationstiden (2–14 dagar, vanligast 5 dagar).
  - Vid symtom ska man isolera sig. Om symtomen inte går över på ett dygn, gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller.
  - I väntan på provsvar ska man agera som om man har covid-19.

  Om endast en/ett fåtal är smittade kan laget fortsätta träna. Om ni vill avboka era träningar under en period kan ni naturligtvis göra det, glöm inte avboka tiden då. 
 • Träna inte mer än vanligt inomhus. Vi har noterat att flera lag har bokat extra träningspass när tider i hallarna blivit tillgängliga. Det är kul att ni vill träna extra men under nuvarande restriktioner bör ni inte tränar mer än vanligt inomhus. Om ni vill lägga in extra gemensamma träningspass, kör istället fysträning utomhus! 
 • Undvik samåkning till och från träning.

Vi inom HIF tycker det är viktigt att ge möjligheten till våra barn och ungdomar att fortsätta träna sina idrotter och vill hjälpa våra ledare att göra det på ett så säkert sätt som möjligt. Har ni tankar eller idéer kring hur vi tillsammans kan göra träningen bättre eller säkrare sammanställer kansliet gärna era förslag här.

Följande riktlinjer ska alla följa från den 10 november tills de utökade restriktionerna slutar gälla, för närvarande 13 december. 

Utgångspunkten är att vi vill möjliggöra fortsatt träning för våra barn och ungdomar och samtidigt minska risken för smittspridning genom att följa allmänna råd som ex. god hygien och att undvika möten med nya människor.

För HIF verksamhet betyder det att:

Alla träningar (oavsett idrott) för barn- och ungdomar upp till 15 år fortsätter som tidigare.

Alla matcher (förbundsserier och barn- och ungdomsmatcher) ställs in.
Alla träningar i Bråvallahallen för A-lag och Utv.-lag ställs in. Gäller även Ledarinnebandy, Badminton och Drop In verksamheten.


Särskilt viktigt framöver är att följande efterlevs:

-Bara friska och symtomfria barn/ungdomar kommer till träningen

-Alla tvättar händerna före träningen

-Alla använder sin egna vattenflaska

-För att undvika trängsel så sker hämtning/lämning utanför entrén

-Föräldrar får ej vistas i hallen eller på läktaren vid träning

-Minimera tiden inomhus i anläggningarna. Byt om till träningskläder hemma och undvik omklädningsrum.Region Västerbotten

För den som vistas i Västerbottens län finns beslut om lokala allmänna råd:

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
 • Avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar.


 • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.


Folkhälsomyndigheten 

RF:s infosida om Corona

 

Övriga möten

Gällande övriga föreningsmöten så anpassar vi dessa till  med digitala lösningar.